Archiv aktualit:

Zpět na hlavní stranu >>>

Asociace mají výtky k novele ZPOZE

20. října 2019, ČTK | Oborové asociace a zaměstnavatelské svazy mají i po vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení výtky k novele zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE). Vyplývá to z jejich vyjádření na dotaz ČTK. Vadí jim především nezařazení velkých solárních systémů do plánovaných aukcí a rozdílný přístup k jednotlivým zdrojům při kontrole takzvané překompenzace. Překladatel, kterým je ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), aktuální verzi připravované novely hájí.

MPO zveřejnilo návrh ZPOZE, který upravuje i kontroly překompenzace

14. října 2019 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve čtvrtek 10. října 2019 zveřejnilo návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE) po vypořádání připomínek. Na návrh, který má zavést systém kontrol nadměrné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů energie (tzv. kontroly překompenzace), téměř rok netrpělivě čekala řada provozovatelů elektráren.

Právě začaly kontroly elektráren zprovozněných v roce 2009

7. října 2019 | MPO na konci minulého týdne zahájilo kontroly překompenzace u elektráren uvedených do provozu v roce 2009. Jejich provozovatelé mohou očekávat, že jim bude dnes nebo v nejbližších dnech e-mailem doručen dotazník, na jehož základě MPO vyhodnotí výnosnost (vnitřní výnosové procento, IRR) jejich podnikání a tedy přiměřenost udělované podpory. 

Týdeník Euro: Majitelům elektráren zůstane jen třetina z vyplacené podpory

30. září 2019 | Když jde o počítání nákladů na dotace, je dobré namísto dojmů dívat na čísla, jako to udělal redaktor týdeníku Euro David Tramba v dnešním článku o dotacích pro obnovitelné zdroje. 

Aktuální stav novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

26. června 2019 | V našem článku z listopadu minulého roku jsme Vás informovali o tom, jak měly kontroly překompenzací vypadat podle novely Zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE), která v tom období vstupovala do legislativního procesu (dále jen “novela”). Tato novela měla zároveň novelizovat i Energetický zákon (EZ), ve kterém měla řešit zejména problematika nesprávně implementovaných směrnic tzv. třetího energetického balíčku (na kterou Českou republiku formálně upozornila Evropská komise) a akumulací. Novela přitom měla nabýt účinnosti už k 1. 1. 2020.

Příprava na kontrolu ze strany Státní energetické inspekce

24. června 2019 | U mnoha výrobců elektřiny čerpajících podporu OZE v těchto dnech probíhají kontroly Státní energetické inspekce (SEI). Na základě našich zkušeností s těmito kontrolami dáváme několik doporučení, jak se na ně připravit.

Kdy vás čeká kontrola překompenzace

5. března 2019 |V první polovině minulého roku proběhlo dotazníkové šetření pro ověření rizika překompenzace týkající se sektorů výroben uvedených do provozu v letech 2006 až 2008. Kdy čeká kontrola ostatní elektrárny?

SEI znovu přebírá kontrolní pravomoc v oblasti provozní podpory OZE – co dělat při její kontrole?

14. 2. 2019 | Státní energetická inspekce dle svého prohlášení od roku 2019 znovu obnoví činnost v oblasti cenových kontrol při výplatě podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Dochází k tomu po dohodě s MPO zejména v důsledku nedostatečných kapacit ERÚ k výkonu kontroly.

Nové informační povinnosti výrobců v novele ZPOZE

12. 2. 2019 | Zákon o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE), respektive návrh jeho novely, je ve fázi po ukončení připomínkového řízení. Kromě stěžejních témat, jako je nová provozní podpora a kontroly překompenzace, přináší pro některé výrobce také dvě nové informační povinnosti. Při jejich neplnění přitom hrozí výrobci pokuta až do výše ročního nároku na provozní podporu či do výše 50 000 000 Kč.

Další rozsudek Nejvyššího správního soudu potvrzuje, že uvedení FVE do provozu nezávisí na instalaci elektroměru

7. 2. 2019 | Lednový rozsudek ve sporu společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje (dále ČEZ-OZ) proti Státní energetické inspekcí (SEI) potvrzuje stabilní postoj soudů k otázce uvedení fotovoltaické elektrárny (FVE) do provozu, a konkrétně k tomu, zda je či není k uvedení do provozu potřeba nainstalovaný elektroměr.

Týdeník Euro: Energetická novela hledá kladivo na investory

11. 12. 2018 | Týdeník Euro zveřejnil poměrně přísné hodnocení kontrol překompenzace: byrokraticky náročný proces s cílem někoho nachytat.

Jak vypadají kontroly překompenzace v návrhu novely ZPOZE

13. 11. 2018 | V pátek, 9. 11. 2018, předalo Ministerstvo průmyslu a obchodu do připomínkovacího řízení návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie, přičemž jedním z jeho hlavních cílů je zavedení mechanismu kontrol překompenzace provozní podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Návrh novely jsme pro Vás zanalyzovali a níže přinášíme shrnutí základních bodů, v rámci nichž se bude při kontrolách postupovat.

Upozornění na změnu formy podpory u vnořených výroben

12. 11. 2018 | Počínaje 1. 1. 2019 již nebude možné zvolit podporu elektřiny formou výkupních cen pro tzv. vnořené výrobny elektřiny.

MPO zveřejnilo novely energetické legislativy. Chystají se kontroly překompenzací, nová podpora ale i ukotvení akumulací

9. 11. 2018 | MPO předložilo návrhy novely zákona o podporovaných zdrojích a energetického zákona do mezirezortního připomínkového řízení.

Stáhněte si naši prezentaci ze semináře k novele ZPOZE

10. 10. 2018 | Začátkem října byl náš advokát hostem na semináři Novela zákona o podporovaných zdrojích energie, kde vystupoval s příspěvkem „Pohled právníka na připravované změny – jaké problémy mohou nová pravidla v praxi přinést a jak se na ně připravit.“  

Další změna ohledně podpory de minimis

4. 10. 2018 | Níže na této stránce najdete starší zprávu o tom, že podpora de minimis se má posuzovat pro každou výrobnu zvlášť. Jak je z textu patrné, tato informace ze strany MPO nás v lednu tohoto roku značně překvapila, neboť z právního hlediska se princip podpory de minimis obvykle posuzuje ve vztahu k příjemci, tedy k podniku, a ne k jeho jednotlivým provozovnám. Teď ke stejnému závěru dospělo i MPO a v připravovaném návrhu energetického zákona podle našich informací přiblížilo definici výjimky de minimis z individuální kontroly překompenzace k tomuto pojetí.

Co je výsledkem dotazníkového šetření? Zatím nic

4. 9. 2018 | Sektorové šetření ještě nebylo vyhodnoceno, přitom do očekávaného data předložení návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie zbývají už jen dny.

Co je výsledkem dotazníkového šetření? Zatím nic

4. 9. 2018 | Sektorové šetření ještě nebylo vyhodnoceno, přitom do očekávaného data předložení návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie zbývají už jen dny.

Zveme vás na seminář Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

9. 8. 2018 | Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie, systém budoucí podpory obnovitelných zdrojů, mechanismus kontroly přiměřenosti podporovaných zdrojů energie – to vše bude předmětem říjnového semináře a příspěvku našeho advokáta Filipa Nečasa.

Jak se při kontrolách překompenzace budou chránit vaše údaje?

18. 6. 2018 | O jedné věci se ve vztahu ke kontrolám zatím nemluví: kdo bude zodpovídat za to, že se údaje o vašem byznysu, které budete muset zpřístupnit kontrole, nedostanou do nepovolaných rukou? Informace důvěrné povahy, jako jsou údaje o výrobě, provozní náklady nebo návratnost investic, by měly být chráněné mlčenlivostí zaměstnanců státních orgánů, které s nimi nakládají. Otázkou je, jak má být mlčenlivost při kontrolách zajištěna.

Přijďte na kroměřížskou konferenci Alternativní zdroje energie

13. 6. 2018 | Chcete se dozvědět víc o chystaných kontrolách překompenzace a vyptat se advokáta Filipa Nečase na všechno, co potřebujete vědět? Dvoudenní kroměřížská konference je pro to ideální příležitostí. 

Kdo reálně vykonává kontroly překompenzace?

11. 6. 2018 | Zatímco individuální kontroly přiměřenosti podpory bude provádět Státní energetická inspekce, sektorové šetření provádí a vyhodnocuje přímo Ministerstvo průmyslu a obchodu a nehodlá tuto činnost delegovat na SEI. Na parlamentním semináři, který se uskutečnil ve čtvrtek 7. června, o tom informoval pan Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dodatečná lhůta pro vyplnění dotazníků MPO

21. 2. 2018 | Výrobci energie, kteří MPO dosud neodeslali vyplněný dotazník, jsou vyzýváni, aby tak učinili do zítřejšího dne.

Kontroly překompenzace v médiích

5. 2. 2018 | Média se začínají zajímat o chystané kontroly překompenzace. Tématu se věnují Hospodářské noviny a deník E15.

První vlna dotazníkového šetření byla spuštěna

25. 1. 2018 | Včera, ve středu, 24. ledna 2018, MPO spustilo první vlnu dotazníkového šetření v rámci kontrol překompenzace. Dotazníky ve formě excelové tabulky byly zatím doručeny pouze provozovatelům elektráren uvedených do provozu v letech 2006 až 2008. Lhůta pro vyplnění formuláře skončí 14. února 2018.

Podpora de minimis se bude posuzovat pro každou výrobnu

15. 1. 2018 | V případě souběhu provozních podpor nebo souběhu investiční a provozní podpory budou výrobny kontrolovány individuálně. MPO však dnes oznámilo překvapující informaci, že výjimka de minimis z individuálních kontrol se bude posuzovat zvlášť pro každou výrobnu, a ne pro celý podnik.

Provozovny pobírající podporu na decentrální výrobu budou kontrolovány formou dotazníku

15. 1. 2018 | Klíčový je vliv druhé pobírané podpory na výnosové procento.

Dotazníkové šetření ještě v prvním čtvrtletí 2018, individuální kontroly za rok

15. 1. 2018 | S provedením dotazníkového šetření nebude MPO čekat na novelizaci energetického zákona a rozešle první dotazníky už tento nebo příští týden.

Účast v dotazníkovém šetření bude dobrovolná

15. 1. 2018 | Doposud jsme předpokládali, že prověřování překompenzace bude probíhat podle § 15a energetického zákona, který ukládá povinnost poskytnou MPO nebo ERÚ úplné a správné údaje na základě jejich písemného dotazu.

Jaké budou platit výjimky při kontrolách překompenzace

24. 10. 2017 | Kolem kontroly vyplácené překompenzace podpory pro podporované zdroje energie (POZE) panuje řade nejasností. Na koho kontrola dopadne? Budou existovat výjimky, nebo se kontroly dotknou všech zdrojů zelené energie? Jaký další postup v kontrolách přijmou státní úřady? Právník Filip Nečas odpovídá na dotazy redaktora Solárních novinek o plánovaných kontrolách překompenzace.

Vláda schválila kontroly překompenzace

5. 9. 2017 | Vláda včera schválila mechanismus, jakým se bude u výroben elektřiny z OZE kontrolovat, že u nich nedochází k tzv. překompenzaci podpory.

Kontroly překompenzace: MPO zveřejnilo návrh

8. 6. 2017 | MPO rozeslalo do připomínkového řízení návrh mechanismu, jímž bude kontrolovat, zda nedochází k překompenzaci podpory pro výrobu elektřiny z OZE v ČR.