by Kristýna Vojtíšková

Návrh novely ZPOZE, která má zavést kontroly nadměrné podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (tzv. kontroly překompenzace), předložilo na konci listopadu ministerstvo průmyslu a obchodu Legislativní radě vlády.

Cílem návrhu je mít opatření využitelná k plnění nových cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 v souladu s novou evropskou legislativou. Současně jím chce ministerstvo implementovat závazky České republiky vyplývající z vydaných rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory výroby elektřiny získávané využitím obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla s vnitřním trhem Evropské unie.

Legislativní rada vlády návrh projednala na své schůzi dne 28. 11. 2019 s tím, že projednání návrhu přerušila a doporučila Ministerstvu průmyslu a obchodu do návrhu novely zapracovat připomínky. Ty k němu vznesli členové rady při projednávání návrhu novely, pracovní komise Legislativní rady vlády a objevily se i ve zpravodajských zprávách.

Dlouhodobě kritizovaným bodem novely je rozdílná výše vnitřního výnosového procenta, která indikuje nadměrnou podporu u jednotlivých projektů. U nepalivovaných zdrojů je navrhována ve výši 8,4 %, zatímco u palivových zdrojů se jedná o 10,6 %. Tento rozdíl kritizují zejména oborové asociace. Je tedy možné, že výše uvedené hodnoty vnitřního výnosového procenta se po dopracování návrhu novely ZPOZE mohou změnit.

Dopracování návrhu novely ZPOZE může zabrat řádově týdny až měsíce prací. Po opětovném předložení Legislativní radě vlády přitom může být návrh ZPOZE opět vrácen k dopracování, pokud nebudou její připomínky dostatečně vypořádány. Původně se přitom počítá s účinností od 1. 1. 2021. Je tedy otázkou, zda se nebude muset tento termín dále posunout.

vojtiskova
About vojtiskova